תקציר עמ' 143 - ת. 43

פתרון אי שוויונים מיוחדים עם שברים, אי שוויון שניתן לצמצום