פתרון אי שוויונים מיוחדים עם שברים, אי שוויון שניתן לצמצום