פתרון אי שוויונים מיוחדים עם שברים, אי שוויון שניתן לצמצום, עמ' 139 - דוגמה ג׳