תקציר עמ' 142 - ת. 33

מציאת תחום הגדרה, פתרון אי שוויון רציונאלי ממעלה שנייה