תקציר עמ' 142 - ת. 26

מציאת תחום הגדרה, פתרון אי שוויון רציונאלי ממעלה שנייה