תקציר אי שוויונים שהמונה והמכנה שלהם הם גם ממעלה שנייה

פתרון אי שוויונים רציונאליים ממעלה שנייה, סימון פתרונות על ציר המספרים, דוגמה ב׳