תקציר עמ' 142 - ת. 15

מציאת תחום הגדרה, פתרון אי שוויון רציונאלי ממעלה ראשונה