תקציר עמ' 142 - ת. 3

מציאת תחום הגדרה, פתרון אי שוויון רציונאלי ממעלה ראשונה