תקציר אי שוויונים שהמונה והמכנה שלהם הם ממעלה ראשונה

פתרון אי שוויונים רציונאליים ממעלה ראשונה, מציאת תחום הגדרה, דוגמה א׳