תקציר עמ' 135 - ת. 111

פתרון בעיה מסכמת בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים