פתרון בעיה מסכמת בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים