תקציר עמ' 131 - ת. 44

פתרון אי שוויון ריבועי שמתקיים לכל ערך של  x