תקציר עמ' 202 - ת. 10, 14

תרגילי חזרה מסכמים בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים , מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה