פתרון תרגיל חזרה בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים