תקציר עמ' 134 - ת. 98

פתרון תרגיל חזרה בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים