תקציר עמ' 133 - ת. 96

פתרון בעיה בנושא מערכות של אי שוויונים ריבועיים