תקציר עמ' 132 - ת.  75

פתרון מערכות של אי שוויונים ריבועיים, מערכת "או" של אי שוויון ריבועי