תקציר עמ' 130 - דוגמה ד׳

פתרון מערכות של אי שוויונים ריבועיים, מערכת "או" של אי שוויון ריבועי