תקציר עמ' 131 - ת. 50

פתרון מערכות של אי שוויונים ריבועיים, מערכת "וגם" של אי שוויון ריבועי