תקציר עמ' 129 - דוגמה ג׳

פתרון מערכות של אי שוויונים ריבועיים, מערכת "וגם" של אי שוויון ריבועי