תקציר עמ' 130 - ת. 17, 18, 19

הצגת השלבים של פתרון אי שוויון ריבועי