תקציר עמ' 130 - ת. 7, 11

הצגת השלבים של פתרון אי שוויון ריבועי