תקציר אי שוויונים ריבועיים

פתרון אי שוויון ריבועי, תיאור גרפי של פרבולה, חיוביות ושליליות, דוגמה א׳