תקציר עמ' 124 - ת. 81

פתרון בעיה בנושא אי שוויונים כפולים ממעלה ראשונה