תקציר עמ' 124 - ת. 78

פתרון בעיה בנושא אי שוויונים ממעלה ראשונה מסוג מערכת ״וגם״