תקציר מערכות של אי שוויונים ממעלה ראשונה - מערכות "או"

סרטוט התחומים של אי שוויונים במערכת "או" ומציאת האיחוד של שני התחומים, עמ׳ 123 - ת. 56