תקציר עמ' 121 - ת.  21, 28

פתרון מערכת אי שוויונים, סרטוט אי שוויון ותחום על ציר המספרים