תקציר אי שוויונים ממעלה ראשונה

פתרון אי שוויון, דוגמה א׳