תקציר עמ' 621-620  - ת. 14, 28, 44

תרגילים בנושא קטעים, קרניים ותחומים לא רציפים