תקציר מושגים יסודיים בנושא פונקציות וגרפים

תחום, קטע סגור, קטע פתוח, קטע חצי פתוח/סגור, קרן, תחומים לא רציפים