תקציר עמ' 383 - ת. 5

תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במרובעים, דמיון משולשים במלבן