תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במרובעים, דמיון משולשים בטרפז