תקציר עמ' 380 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במרובעים, דמיון משולשים בטרפז