תקציר עמ' 379 - ת. 22

דמיון משולשים, משפטי דמיון משולשים, יחסי שטחים במשולשים דומים, דמיון משולשים במרובעים