תקציר עמ' 378 - ת. 18

דמיון משולשים במקבילית, חישוב שטח מקבילית