תקציר דמיון משולשים במרובעים

פתרון תרגיל לדוגמה בנושא דמיון משולשים במרובעים