תקציר עמ' 373 - ת. 17

תרגיל חזרה מסכם בנושא דמיון משולשים