תקציר עמ' 372 - ת. 14

תרגיל חזרה מסכם בנושא דמיון משולשים