תקציר סיכום המושגים העיקריים - דמיון משולשים

סיכום המושגים העיקריים בנושא דמיון משולשים ופתרון תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים, עמ' 371 - ת. 6