תקציר עמ' 369 - ת. 19

תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים