תקציר עמ' 368 - ת. 15

תרגיל חזרה מתקדם בנושא משולשים דומים