תקציר עמ' 368 - ת. 13

תרגיל חזרה מתקדם בנושא משולשים דומים