תקציר עמ' 367 - ת. 9

תרגיל חזרה בנושא משולשים דומים