תקציר עמ' 365 - ת. 12

תרגיל בנושא שטחי משולשים דומים, חישוב יחס שטחי משולשים