תקציר עמ' 364 - ת. 10

תרגיל מתקדם בנושא שטחי משולשים דומים, חישוב שטח משולש