תקציר עמ' 363 - ת. 3

שימוש במשפט על היחס שבין שטחי משולשים דומים, חישוב היקף משולש