ניסוח והוכחת המשפט על היחס שבין שטחי משולשים דומים, תרגיל לדוגמה, חישוב שטח משולש