שימוש במשפט ההיקפים של משולשים דומים, הוכחת דמיון משולשים