תקציר עמ' 361 - ת. 7

שימוש במשפט ההיקפים של משולשים דומים