תקציר היקפי משולשים דומים

ניסוח והוכחת המשפט על היחס שבין ההיקפים של משולשים דומים