תקציר עמ' 360 - ת. 1

שימוש במשפט חוצי זויות מתאימות במשולשים דומים