תקציר עמ' 358 - ת. 17

פתרון תרגיל מתקדם המבוסס על הגדרת משולשים דומים ומשפטי הדמיון