תקציר עמ' 357 - ת. 15

פתרון תרגיל מתקדם המבוסס על הגדרת משולשים דומים ומשפטי הדמיון