פתרון תרגיל מתקדם המבוסס על הגדרת משולשים דומים ומשפטי הדמיון